SE HER!

KIRKENS SOS –  tlf. 21 49 34 94

 

ALARM TELEFON FOR BARN OG UNGE – tlf. 116 111

 

HJELPETELEFONEN FOR SEKSUELT MISBRUKTE  (tidligere Landsdekkende støttetelefon)
Døgnåpent – tlf. 800 57 000

 

SENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER – tlf. 51 52 99 66