SMISO Rogaland består av en ansattgruppe med fokus på tverrfaglighet innenfor Helse- og Sosialfaglige utdanningsretninger. Det er en bredde i kompetanse innenfor traumer generelt og seksuelle overgrep spesielt. Dette møter vi gjennom fokus på psykisk helse, familie konstellasjoner og veiledning. Vår tanke er at ressursene ligger hos den enkelte. Og vi er ydmyke for tilliten vi får i vårt arbeid, det å få være med på en reise mot heling for den enkelte bruke og deres pårørende. Ved siden av bearbeiding jobber vi også mye med forebygging.

Vår visjon er: «Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep»

Med undervisjon: » Erkjenne, bearbeide, forebygge»

Lasse Hjelmervik

Daglig leder - Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Nina O. W. Myklebust

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Bente L. Skåtun

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Marit Svåsand-Ørestrand

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Liv Nesse Amundsen

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Bergthora (Beggi) Johannsdottir

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Jan Flemming Raae

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Kjersti Holter

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Almaz Zeweldi Biidu

Renholder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no