Lasse Hjelmervik

Daglig leder - Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogaland.no

Utdannelse: Sosionom

Videreutdanning:
Økonomi og administrasjon, personalledelse,
endringsledelse, tverrfaglig veiledning.

Arbeidserfaring: SFO-leder, saksbehandler barnevern,
behandler psykiatri (Sosionom),
Miljøterapeut institusjon (Bufetat), fosterfar.

 

Edel Iren Bjørheim Aase

Nestleder - Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogaland.no

Utdannelse:
Psykriatisk hjelpepleier
Handelsutdannelse (2 år)
Sosialpedagogikk

Videreutdannelse:
Diakonova, veiledning og sjelesorg (60 studiepoeng)
Veilederkurs v/sosionomutd. UiS
Kropp og selvfølelse (1,5 år, helsedep.)

Arbeidserfaring:
Ortopedisk avd SUS
Hjemmesykepleie og sykehjem
Kontorleder ved trafikkskole
Opprettelse og leder for SFS i 12 år
Miljøterapeut i rusomsorg
Virksomhetsleder for samtalesenter i Beth. Stiftelsen i 10 år

Nina O. W. Myklebust

Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogaland.no

Medisinsk sekretær

Utdanning: Kontor/administrasjon, grunnkurs helse og sosialfag, utdannet medisinsk sekretær v/ Næringsakademiet.

Videre utdanning: SOSCON kurs i krisehåndtering og RITS og en del andre kurs (med studiepoeng) som er relevant i jobben.

 

 

Bente L. Skåtun

Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogaland.no

Psykisk helsearbeider

Utdanning: Barnevernspedagog og videreutdanning i psykisk helse.

Arbeidserfaring: Krisesenter, barnehage, barnevernsinstitusjon, bolig for psykisk utviklingshemma og miljøterapeut i skole.

 

Marit Svåsand-Ørestrand

Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogaland.no

Barnevernspedagog med mastergrad

Utdanning: Barnevernspedagog, Sosiologi grunnfag, Mastergrad med fokus på brukermedvirkning.

Arbeidserfaring: Barnehage, Barnevernet, Nav, Miljøterapeut, SMSO Rogaland

 

Lene Vestersjø

Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogland.no

Vernepleier

Utdannelse: Vernepleier, Spesialist i sexologisk rådgiving

Arbeidserfaring: Avlastningsbolig for barn og unge med tyngende omsorgsbehov

 

Kristine Hille Halvorsen

Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogaland.no

Sykepleier

Utdanning:
Sykepleier
Fordypning i spiseforstyrrelser

Arbeidserfaring:
Rådgiver spiseforstyrrelser, frisklivsveileder i Frisklivssentral,
miljøterapeut i skole, lærervikar,
sykepleier ved rehabiliteringsavdeling.

 

Liv Nesse Amundsen

Faglig veileder

51971900

post@smiso-rogaland.no

Lærer og diakon

Utdannelse: Lærer
Viderutdanning: Kommunikasjon ved UiS. Master i diakon fra VID/MFi.
Arbeidserfaring: Diakon i Randaberg kirke, Lærer og teamleder Kvitsøy skole, dramalærer i kulturskolen, kommunikasjonsmedarbeider Hardangerbrua, lærer i Stord og Bergen kommune. Avlastningshjem.

Bergthora (Beggi) Johannsdottir

Faglig veileder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no

Sosionom

Utdannelse: Sosionom

 

Arbeidserfaring: Psykiatri, barnevern og bolig for psykisk utviklingshemmede.

Almaz Zeweldi Biidu

Renholder

51 97 19 00

post@smiso-rogaland.no