SMISO  Rogaland åpner avdeling i lokaler hos «Havnaberg Seniorsenter og Frisklivssentral fredag 7 oktober,  kl 11.00.

ÅPENT HUS

Vi ønsker å invitere alle som ønsker å bli kjent med

hvem vi er, og høre om hvilke tjenester vi kan tilby kommunens

innbyggere.

Det vil være en offisiell åpning av SMISO – avdeling Haugesund.

Åpning kl 11.00-13.00

Servering: Noe å bite i + kaffe og te

 

Offisiell åpning kl 11.30 av ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn.

Innlegg av SMISO- leder Anette Grønning

Ønsker du en samtale hos oss?

Ta kontakt på tlf: 926 67 201 eller mail: post@smiso-rogaland.no

 

Åpningstider

Vi vil holde åpent 1. fredag i hver måned.

  1. time kl. 10.00 -11.00
  2. time kl. 11.30 -12.30
  3. time kl 13.00 -14.00

 

SMISO Rogaland, avd. Haugesund

Senter mot incest og seksuelle overgrep holder til i Sandnes og skal dekke hele Rogaland.

Da vi geografisk ligger i utkanten av Haugalandet ønsker vi nå å starte en avdeling i Haugesund som gjør at det vil bli kortere vei til et tilbud for innbyggere i Haugaland.

Vi har den glede og starte opp på fredag 7 oktober.

I starten vil det kun være åpent 1 dag i måneden, dette vil revurderes etter behov, samt hva støtte kommunene kan bistå med.

 

Hvem er vi?

Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland (SMISO) er et tilbud for mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende. SMISO Rogaland er et lavterskel tilbud og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Vi arbeider etter hjelp til selvhjelps- prinsippet. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. På senteret kan en få hjelp og støtte til bearbeiding til det de har utsatt for.

Brukerne våre er kvinner og menn fra 16 år og oppover.

Vi håper at alle kommunene på Haugalandet ser verdien med å støtte vårt arbeid da vi nå skal til å starte et tilbud på Frisklivsentralen i Haugesund.

Vi starter med å reise opp den 1. fredagen i hver måned.

 

Velkommen til oss!