SE HER:

Faste telefon/ åpningstider:

Vi har faste telefon/ åpningstider alle dager fra kl 11.00 (utenom tirsdag)

Se mer her:

Vi ser at de gamle åpningstidene kan være litt forvirrende da de er forskjellige hver dag. Dette ble vurdert ut ifra lite oppmøte på noen av dagene.

Vi har nylig hatt brukermøte hvor alle var invitert. Det ble der tatt opp et ønske om å ha samme åpningstid og telefontid hver dag slik at det var lett for brukerne å huske når vi holder åpent.

Forslaget ble tatt til etterretning og vi starter med nye åpningstider allerede fra mandag den 12. desember. De nye telefontidene og åpningstidene vil da være som følger:

 

Telefontid:

Mandag kl. 10.00- 14.00
Tirsdag kl. 12.00 – 14.00
Onsdag kl. 10.00- 14.00
Torsdag kl. 10.00 – 17.00
Fredag kl. 10.00 – 14.00

Besøkstider på senteret vil være:

Mandag  kl. 11.00 – 15.00

Tirsdag    kl. 12.00 – 15.00

Onsdag    kl. 11.00 – 20.00

Torsdag    kl. 11.00 – 17.30

Fredag – kun samtale etter avtale