Det blir brukermøte onsdag 30. november, kl. 16.30. Vi inviterer alle til brukermøte for å få frem deres stemme og tanke om SMISO Rogaland.

Saksliste:

  • Orientering fra brukerrepresentanten om styresak.
  • Hvilke forventninger har dere til SMISO Rogaland?
  • Er det noe dere vil endre på?
  • Hva tenker dere om de ulike tilbudene vi har?
  • Eventuelt

Innspill kan sendes på mail til: laila.kvilhaug@gmail.com

marit@smiso-rogaland.no eller bente@smiso-rogaland.no

 

bilde-19

Velkommen!