Det er viktig for oss at du skal føle deg trygg når du kommer til samtale på SMISO Rogaland.
For å ivareta din trygghet og redusere risiko for smitte har vi innført en rekke smittevernstiltak på SMISO Rogaland. Vi har tydelige internrutiner for smittevernstiltak, som alle ansatte har fått innføring i. Videre har vi utarbeidet en prosedyre for hva vi gjør når det oppstår smitte.

Tiltak du vil se på senteret:

• Etablerte soner for håndhygiene ved inngangen.
• Kaffekanner og tevannkanner og krus/vannglass er fjernet.
• Hvis noen ønsker kaffe, te eller vann så serverer vi ansatte det til brukeren.
• Midler for hånddesinfisering er tilgjengelig på gangen og i samtalerommene.

Tiltak for deg som bruker:

• Kun brukere med timeavtale er velkomne på senteret.
• Dersom du har luftveisinfeksjoner, er i karantene eller hjemme isolert ønsker vi ikke at du møter opp på senteret.
• Vask hendene før du kommer inn til oss, og vask hendene før du forlater senteret.
• Dersom du tilhører en av risikogruppene og likevel ønsker å komme til samtale skjer dette på eget ansvar.
• Møt opp presis til din time. Unngå unødvendig venting inne i gangen.
• Unngå og ta med ledsager dersom det strengt tatt ikke er behov for det.
• Dersom du er foreldre og har barn hjemme fra barnehage eller skole er det ikke mulig og ta de med til samtalen.
• Unngå og ta opp mobiltelefon inne på senteret.
• Hold avstand til andre som er på senteret.

Tiltak for våre ansatte:

For våre ansatte har hygiene alltid vært viktig, og dette er godt innarbeide rutiner for dem. Likevel har vi igangsatt ekstra tiltak i denne perioden.
• Dersom det er mulig unngå bruk av kollektiv transport på vei til og fra jobb.
• Unngå bruk av privat mobiltelefon inne på samtalerommet.
• Vi håndhilser ikke på brukerne.
• Den ansatte åpner og lukker døren for brukeren.
• Kun brukeren inne på samtalerommet. Evt. ledsagere venter utenfor.
• Hyppig håndvask eller bruk av hånddesinfiserende midler. Både for ansatt og bruker.
• Alle kontaktpunkter på samtalerommet blir desinfisert mellom enesamtalene.

• Ansatte på senteret vil veksle mellom å være på senteret og ha hjemmekontor.
Andre tilbud som parsamtaler, grupper og innomstikk må vi vente med iht. myndighetenes retningslinjer om smittespredning.

Når du kommer til senteret ber vi deg følge retningslinjene for smittevern som er hengt opp. Er du syk, har symptomer på Corona eller har vært i kontakt med noen som er syke gjennomføres samtalen på telefon og ikke ved senteret.

Ønsker du avtale til samtale kan du kontakte oss på telefon 51971900, eller på sms 926 57 203 eller på e- post, post@smiso-rogaland.no.
Husk at sammen er vi sterke!!

Vennlig hilsen gjengen ved SMISO Rogaland