Vi ønsker å ha en brukerundersøkelse for SMISO Rogaland. SMISO Rogaland er til for brukerne og brukermedvirkning er viktig for oss. Håper derfor du tar deg tid til å svare på noen spørsmål som kan

hjelpe oss med å gjøre tilbudet ennå bedre for brukerne. Det er helt anonymt å svare.

Se undersøkelsen her:

https://app.easyquest.com/q/f9D8J