Andre nyttige telefonnummer:

SE HER! KIRKENS SOS –  tlf. 21 49 34 94   ALARM TELEFON FOR BARN OG UNGE – tlf. 116 111   HJELPETELEFONEN FOR SEKSUELT MISBRUKTE  (tidligere Landsdekkende støttetelefon) Døgnåpent – tlf. 800 57 000   SENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER – tlf. 51 52 99 66

Les mer