Enesamtaler

De brukerne som ønsker det får tilbud om å gå til enesamtaler. Enesamtale vil si at du snakker med en av de ansatte om din problematikk. Vi lytter, støtter og gir tilbakemeldinger til brukeren. Dette er ingen terapitime, men en hjelp til selvhjelp. Samtalen varer i ca. 1 time. Det er hver enkelt som bestemmer tema i enesamtaler, vi ønsker å gjennomføre samtalene på brukerens premisser. Vi kan også velge å gjennomføre samtalen andre steder enn på senteret, alt etter hva som er gunstig i den enkelte situasjon. Det er ingen begrensning for hvor lenge en bruker kan gå i enesamtaler, eller hvor mange samtaler hver enkelt kan få. Vi har også samtaler med brukere sammen med sine pårørende, foreldre, samboer/partner eller andre nære bekjente.

Vi vektlegger at brukerne kan gjøre seg nytte av det tilbudet som er riktig for den enkelte.
Ansatte på senteret er ikke terapeuter, men gir råd og veiledning, og informerer om ideer eller verktøy for å lette eller hjelpe i bearbeidingsprosessen. Vi har ingen form for journalføring.

Selvhjelpsgrupper

Senteret har periodevis tilbud om selvhjelpsgrupper for brukerene. Tilbudet kan variere på grunn av brukergruppens forskjellige behov. Er du interessert i å delta i en gruppe tar du kontakt med oss her på senteret. Vi vil gi deg informasjon om noen selvhjelpsgrupper er i gang, eller er under planlegging.

Mandagsaktiviteter

På mandager er det Åpent hus fra kl 12.00- 14.00. De som ønsker det kan fortsette diskusjoner etter temakvelder, ta initiativ til oppstart av grupper som lesesirkler, håndarbeidsklubb osv. Senteret har mange hobbyartikler, så her kan du utfolde deg kreativt! Vi er åpne for forslag til andre aktiviteter.

Onsdags- kveldsmat/middag

Annen hver onsdag (partallsuker) serverer vi  kveldsmat/ middag  fra kl 17.30- til 19.00. Dette gjelder for de onsdagene det ikke er temakveld.De onsdagene det ikke er middag eller temakveld har vi spillekveld eller andre aktiviteter. Vil du delta i matlagingen møter du opp litt før. Husk å betale egenandelen på kr. 25,- Påmelding på tlf. 926 57 203, innen tirsdag kl. 15.00.

Torsdagskafe`med noe «attåt».

På torsdager er det kafè der vi noen ganger lager vafler o.l. og andre ganger setter frem et fruktfat til å forsyne seg av, fra kl.15.30 – 17.30. Vi ansatte er selvfølgelig hovedansvarlige, men tanken er at dere brukere skal drive kafeen selv. Ta gjerne med ett håndarbeid eller lignende hvis du vil. Tanken er å få mer liv og latter her om torsdagene. Hvis du har lyst til å være med å ta ansvar for å drive kafeen kan du kontakte en av oss ansatte.

Turdag

Siste onsdagen i måneden er turdag, og dersom du ønsker økt fysisk aktivitet, frisk luft og hyggelig samvær blir du med i trivselsgruppa. Egne tema legges til grunn for turvalgene, og overnattingsturer forekommer. Turene starter ved senteret kl. 12.30 og avsluttes samme sted senest kl. 15.30. Påmelding innen tirsdag kl. 15.00. Sjekk her på hjemmesiden hvor turene går.

Temakvelder

En onsdag i måneden holdes det temakvelder, oftest siste onsdagen i måneden – men unntak kan forekomme. På temakvelder tar vi opp ulike emner av interesse, og henter gjerne inn ekspertise utenfra. Arrangementet varer fra kl. 18.00 til kl. 20.00. Skal du delta er det viktig å møte opp presis. På den måten unngår vi forstyrrelser etter at presentasjonen av temaet har begynt. Ta gjerne med deg partneren din eller en venn på disse kveldene, det kan være greit å ha med seg noen man føler seg trygg på. Husk at alle har taushetsplikt.

Massasjestol

Vi har en massasjestol som står i et eget rom og er til fri benyttelse.