Her legger vi ut aktuell informasjon for utsatte gutter og menn, samt vårt tilbud til denne brukergruppen på senteret. Du vil også finne relevante linker.

Aktuelle linker:

Utsattmann

Wikipedia/child_sexual_abuse

Wikipedia/Pedophilia

 

Anbefalt litteratur for utsatte menn:

1) jimhopper.com – Engelskspråklig forskningsartikkel basert på intervju med 25 overgrepsutsatte menn. Stor gjenkjenningseffekt i forhold til psykologiske langtidskonsekvenser av overgrep.

 

2) Boka «Livet etter seksuelle overgrep» (originaltittel «No more hurting. Life beyong sexual abuse») av Gwen Purdie, foreligger i norsk versjon på Verbum forlag fra 2009. Boka har et sterkt kristent fokus, men er også utbytterik også for de uten dette livssynet. Hovedsaklig er boka basert på kvinnelige ofre, men har allikevel god overføringsverdi til menn. Lettlest, rett frem, lite komplisert språk, og «treffer» godt.

 

3) Boka: «Victims no longer. The classic guide for men recovering from sexual child abuse»,  Second edition 2004, av Mike Lew, er en framifrå bok på alle måter. Varm, medfølende, forklarende og lettlest. Den gir oversikt og håp om heling. Utvilsomt en god investering for egen bearbeidingsprosess. Anbefales!

 

4)  Boka: «When a Man You Love Was Abused: A Woman’s Guide to Helping Him Overcome Childhood Sexual Molestation» av Cecil Murphey kan være et tips til kjærester/partnere – altså primært til pårørende.

 

5) Boka: «Betrayed as Boys: Psychodynamic Treatment of Sexually Abused Men» av Richard B. Gartner er primært myntet på veiledere/behandlere av utsatte menn. Denne boka har et noe tyngre og mer fagorientert språk.