Gruppetilbud ved SMISO ROGALANDGruppene vil være temabaserte og ha en varighet på 3 ettermiddager/kvelder.

Formålet med gruppene vil være å skape et forum for å kunne dele av egen kompetanse og erfaring med det å ha vært utsatt for seksuelle overgrep. Det vil være to faglige veiledere med i gruppene, som bidrar til at deltakere blir ivaretatt. Om dette høres interessant ut kan du kontakte oss per epost på post@smiso-rogaland.no for å melde interesse. Du kan også ta kontakt på telefon, eller gi beskjed til en av våre faglige veiledere.

Vi er opptatt av at gruppen skal oppleves trygg. De som melder interesse kommer til å bli invitert til en samtale med de faglige veiledere som skal drive gruppen, i forkant av oppstart.
Samtidig ønsker vi å be de av våre brukere som tenker at det å delta i en gruppe kunne vært interessant og nyttig, om å ta kontakt. Vi vil gjerne høre fra deg. Det at du tar kontakt kan være avgjørende for at vi setter opp den gruppen du etterlyser.

På sikt ønsker vi at temagruppene skal følge årshjulet til SMISO Rogaland, og blant gruppene vi ønsker å starte på sikt, finner vi grupper for kvinner, menn, pårørende, partnere, foreldre og par. Du kan også ta kontakt om du trenger mer informasjon om du har praktiske spørsmål om gruppene.