HVA ER GRASROTANDELEN?

Norsk Tipping har en ordning som heter Grasrotandelen som lar deg som spiller selv bestemme hvordan en del av spillemidlene som du bidrar med skal deles ut til organisasjoner/ foreninger og lag. Dette vil si at når du spiller går 5% til det formålet du ønsker å støtte. Det kommer ikke til å bli trukket fra din innsats eller premiebeløp. Har du allerede tilgodesatt noen andre, vil en ny registrering overskride den gamle.

Hva er SMISO Rogaland?

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Rogaland (SMISO) er en frivillig organisasjon som holder til i Langgt. 41, Sandnes.

Vi dekker hele fylket, og er et hjelpetilbud til kvinner og menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn eller ungdom. Senteret har vært aktivt i Rogaland i over 25 år og våre ansatte har en bred faglig kompetanse når det gjelder å hjelpe mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep.

Nedre aldersgrense for å bruke senterets tilbud er 16 år, vi tilbyr også hjelp til utsattes pårørende.

Senteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og et lavterskeltilbud. Vi driver ikke med terapi, men jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Det trengs ingen henvisning for å ta kontakt med oss. På senteret tilbyr vi enesamtaler, temakvelder og selvhjelpsgrupper, utadrettet opplysningsarbeid, underviser på 6.trinn i skolen og diverse andre brukerstyrte aktiviteter. Det er 22 forskjellige senter i hele Norge.

Kunne du tenke deg å gi støtte til SMISO Rogaland med din andel? Da kan du gjøre følgende:

Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og spillekort til en av Norsk Tippings kommisjonærer.

SMS: GRASROTANDELEN 971338709 til 2020 (tjenesten er gratis)

Internett: www.grotandelen.no eller www.norsk-tipping.no

Norsk Tipping Mobilspill