Litt om hvordan vi ønsker at vi skal ha det her på senteret for at alle skal bli ivaretatt på en god måte.

Hva prater vi om – hvor?

På brukermøtet i desember ble det reist et spørsmål vi har forstått at flere lurer litt på, nemlig hvor og når snakker vi om hva..? Et litt merkelig spørsmål kanskje, så la meg konkretisere:

Når og hvor på senteret er det OK å snakke med andre brukere om egen overgrepshistorie, uten at andre skal føle det belastende?

Spørsmålet er relevant, fordi vi er ulike og gjerne har lyst til å snakke om/gjøre ulike ting når vi er på senteret. Noen trenger en «tankepause» fra en slitsom hverdag og vil bare nyte godt selskap og avslapning på senteret, andre trenger et sted hvor de kan treffe og snakke med andre som har lignende overgrepserfaring. Etter å ha diskutert problemstillingen i personalgruppa har vi kommet frem til følgende:

Vi ønsker å imøtekomme flest mulig av brukerne våre, og de ulike behovene den enkelte til en hver tid har. Imidlertid må vi ikke glemme hvorfor senteret er her, eller den grunnleggende misjonen til senteret. Vi gjør det derfor slik at middagene hver onsdags kveld er «fredet», da kan de som trenger å snakke med andre om egenerfaring trekker seg inn på et samtalerom for en prat. Ellers tror vi dette vil løse seg greit andre dager, se for øvrig innspill fra brukermøtet, og dersom noen ønsker en litt mer privat samtale kan dere kontakte oss. Kanskje vi har et rom ledig dere kan få låne ei stund.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe, det er derfor vi er her!

bilde 2