Informanter søkes til spennende og viktig studie.

Evy-Ann Henriksen ved UIS har valgt å skrive sin Master om tematikken og ønsker å komme i kontakt med utsatte for overgrep i barndom, og som nå er i alder 18 – 30.

Vi på SMISO Rogaland har fått gått gjennom og kvalitetssikret både spørsmål og metodikk og har med dette valgt ut denne oppgaven (av alle liknende henvendelser) som noe vi ønsker å hjelpe med.

Resultatene publiseres og eventuelt på vår hjemmeside.

Håper dermed at flere ønsker å stille opp. Det kan og oppleves bra for den enkelte deltaker. Og alt er selvsagt anonymt.

Plakat med beskrivelse finner du her under:

Prosjektplakat studmail