Se her:

Det er et kurs som omhandler tre viktige ting: bevisstgjøring, motivering og mestring.

Kurset er delt i tre deler, og i følgende rekkefølge: Trinn I og Trinn II som går over to helger, med påfølgende samtalegruppe (12 ganger). Hele konseptet varer ca 4 mnd.

Kurs I:

Kurs II:

Dato for samtalegruppa vil bli satt opp etter kursene.

Dersom få påmeldte, vil vi endre på datoer. Vi må ha 9 – 10 stk for å kjøre et kurs.

Kurset er for kvinner og menn over 18 år.

Har en vært utsatt for seksuelle overgrep, er det viktig å få bearbeide dette, men også å komme videre med hverdagen. Gjennom dette kurset får en lære noen verktøy en selv kan bruke, for å kunne hjelpe seg selv videre. Det vil bli enkle øvelser rettet mot de temaene som blir tatt opp. Hovedfokuset blir å lære seg selv å kjenne. Av tema kan nevnes: Grenser, sorg og sinne, kommunikasjon, egenomsorg, «jakten på selvfølelsen», offerrollen, selvstendighet og autonomi, samvittighet og skyldfølelse, «å erobre sitt eget liv» etc.

Er du interessert i å delta, ta kontakt på mail: post@smiso-rogaland.no eller tlf: 51971900

Pris for kursmateriell for alle tre trinn kr 500,-

Har du spørsmål vedrørende kurset, kan du kontakte Edel Irene på mob: 911 14 058, eller e-maile:

marit@smiso-rogaland.no eller gro@smiso-rogaland.no

 

Velkommen!