SMSO Rogaland deltar i LISA-undersøkelsen som foretas av UiB, sammen med sentrene i Hordaland, Oslo og Sør Trøndelag.

LISA står for Longitudinal Investigation of Sexual Abuse – og undersøkelsen strekker seg over 10 år. Hver 2. år sendes det ut anonyme spørreskjema til våre brukere, disse fylles ut og returneres i vedlagte konvolutt. Undersøkelsen tar sikte på å kartlegge omfanget av og typer senskader mennesker utsatt for seksuelle overgrep ofte erfarer, og er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.

UiB har laget en egen LISA-side, hvor det fortløpende vil legges ut forskningsresultat. Den finner du her.