SMISO  Rogaland bruker en videre definisjon på ordet incest enn den som bare omfatter overgrep innad i familien:

«Incest er fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges integritet begått av noen vedkommende står i et tillits- eller avhengighetsforhold til.»

Symptomer og signaler som kan fremkomme hos misbrukte barn

Barnas ytringsformer:

 • De forteller om overgrep med rene ord
 • De kommer med antydninger eller doble budskap
 • De uttrykker seg gjennom tegning og skriving med seksuelt innhold, seksualisert kroppsspråk
 • Forandring i atferd og/eller sinnstilstand. Viser tegn til mistrivsel

Agerer utover:

 • Seksualisert atferd og språk
 • Sinne/fiendtlighet
 • Hyperaktivitet
 • Konfliktatferd
 • Skading av mennesker og dyr
 • Kriminell atferd
 • Ildspåsettelse

Agerer innover:

 • Tegn på angst (mareritt), følelse av skyld og skam
 • Blir innadvendt; isolerer seg
 • Tegn på tristhet og depresjon
 • Fysiske og psykosomatiske smerter
 • Spisevansker
 • Selvskading
 • Later som ingenting, blir perfekt

Andre reaksjoner:

 • Trøtt og uopplagt
 • Uforutsigbar, oppleves rar og fjern
 • Konsentrasjonsvansker
 • Rømming
 • Skulk av skole og aktiviteter
 • Regressiv atferd
 • Forvirring i forhold til opplevelse av egen maskulinitet/femininitet
 • Post-traumatisk stressyndrom
 • Barnet kommer stadig for tidlig på skolen
 • Barnet vil ikke hjem
 • Inntrykk av at barnet bærer på en tung hemmelighet
 • Man har følelsen av at noe er alvorlig uten at man kan sette en finger på hva det er

Fysiske tegn:

 • Blåmerker i ansiktet, på lår og hofteparti
 • Bæsjer og tisser på seg
 • Sviing i kjønnsorganer
 • Kjønnssykdommer, utflod
 • Blod i trusa (før pubertet)
 • Sårhet i skrittet
 • Problemer med å gå, problemer med å sitte.

Senvirkninger: Senvirkninger etter incest og seksuelle overgrep er ikke sykdomstilstander, men normale reaksjoner på de overgrep en har opplevd. For eksempel kan selvskading være en måte å overdøve smerten på, ved å påføre seg selv ytre smerte for å holde ut å leve med den indre smerten. Etter hvert er tiden moden for å erstatte slike usunne (men for noen ofte nødvendige) overlevelsesmekanismer med mer sunne måter å overleve på. Dette er kanskje noe av det brukerne har kommet frem til når de tar kontakt med oss på støttesenteret for å erkjenne sin fortid og jobbe med seg selv, komme ut av offerrollen.

Senvirkninger som kan forekomme hos unge og voksne utsatte

 • problemer med fysiske og/eller seksuelle forhold grunnet minnene dette kan vekke
 • stor skyldfølelse og skam grunnet egen forestilling om «deltakelse» i overgrepene
 • følelse av verdiløshet, liten selvtillit både som kjønn og individ. Selvoppfattelsen er i stor grad knyttet til det å være et sex-objekt
 • promiskuøs, uten fornemmelse av egne og andres grenser, «snill pike syndromet»
 • tilbakevendende depressive perioder
 • psykosomatiske symptomer som f.eks muskelspenninger i nakke, skuldre og underliv, kramper, svimmelhetsanfall, hodepine, magesmerter og kvalme
 • vansker med å oppleve seg selv som en hel person, skiller hode og kropp
 • store søvnproblemer, mareritt om tidligere traumer
 • angst og tilbakevendende angstanfall
 • følelsesmessig nummenhet grunnet dype følelsesmessige skader, vansker med å uttrykke følelser generelt og/eller totalt kaos i sitt følelsesliv
 • samvær seksualiseres, også overfor personer av eget kjønn. OBS! Kan også være omvendt; problemer med nærhet
 • spiseproblemer som anoreksi, bulimi, overspising og tvangsspising
 • selvskading i forskjellige former, selvmordsforsøk, selvmord
 • tendens til å gå inn i destruktive samlivsforhold med mishandling eller andre overgrep
 • fremmedgjort i forhold til kroppen sin og hva den kan prestere, bl.a i forhold til idrett og andre fysiske aktiviteter
 • stoler ikke på noen eller er overdrevet tillitsfulle
 • egenmedisinering, rusmiddelmisbruk og avhengighet
 • prostitusjon
 • problemer med sosial kontakt, isolasjon grunnet angst for å bli avslørt, avvist eller fordømt
 • hukommelsesproblemer. Husker lite eller ingenting av barndommen og overgrepene, eller har bare vage forestillinger grunnet fortrenging av det som skjedde. Det er for smertefullt å forholde seg til.
 • følelse av annerledeshet, «det er noe spesielt med meg»
 • konsentrasjonsvansker, har lett for å «dette» ut
 • har ofte en primitiv og aggressiv verbal uttrykksmåte overfor autoriteter (foreldre, lærere). Kan forventeat den voksne skal reagere med fysisk straff.
 • usynliggjøring. Mange har tendens til å trekke seg helt tilbake. Tørr ikke si noe, «blir usynlig»