sterk planteSMISO Rogaland jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp.
Dette innebærer at vi tror brukerne er sine egne eksperter, og at de ved å lytte til seg selv kan komme frem til de beste løsningene. Å jobbe med overgreps- problematikk er hardt arbeid, men det er noe en har mye igjen for. Vi ved SMISO kan støtte og veilede deg i din prosess. Vi vet at med støtte og oppbakking kan du forbedre din livskvalitet.

Å treffe andre som er utsatt for incest/seksuelle overgrep kan være en god opplevelse. Det er godt å se at man ikke er alene. På SMISO trenger man ikke bruke mange ord – å forklare alt – fordi man kjenner igjen opplevelser som andre forteller om. Da oppstår et fellesskap som mange brukere opplever som positivt. Hit kan du komme akkurat slik du er, og akkurat slik du har det – enten du har en god eller dårlig dag. Her kan du «kaste masken» og være deg selv.

Vi respekterer hverandres grenser, og vi er tolerante i forhold til at vi er forskjellige personligheter. Vi respekterer hverandres tro, sosiale bakgrunn og valg. Alle har forskjellige behov i forhold til hvordan de vil bearbeide sin egen historie og sine egne følelser. Det blir ikke ført noen form for journal her hos oss. Vi ved SMISO Rogaland ønsker å skape et mangfoldig tilbud, slik at dere som brukere selv kan ta i bruk deres egne ressurser.