Påminnelse ang kontakt på telefon/ e- mail:

Når du skal ringe til oss må du bruke fellesnummeret vårt: 51 97 19 00.

Hvis du ønsker kontakt med en av oss ansatte for avtale eller lignene kan dere bruke e-mailen, men da må du huske å merke med navnet til mottaker og hvem du er.

j0336845 - Kopi

Hvis du vil sende melding til en av oss på SMS brukes mobilnr. 926 57 203. Husk å merke med hvem meldingen er til og hvem du er.

 

19