Påminnelse ang kontakt på telefon/ SMS:

Hvis du vil komme i kontakt med oss må du bruke fellesnummeret vårt: 51 97 19 00.

j0336845 - Kopi

Dersom du vil sende melding til en av oss på SMS brukes mobilnr. 926 57 203. Husk å merke med hvem meldingen er til og hvem du er.