Vi trenger ny brukerrepresentant i styret.
Vi er heldige å har Laila Kvilhaug som brukerrepresentant i styret. Hun har hatt vervet siden 2015, og har gjort en god og viktig jobb.

Dersom noen ønsker å ta på seg denne oppgaven, ber vi at dere tar kontakt med Bente eller Marit.

Brukerrepresentanten er brukernes stemme inn i styret, og skal formidle gruppens behov og ønsker. Brukerrepresentanten har stemmerett i styret, på lik linje med andre medlemmer.

Kriterier:

For å være brukerrepresentant må du ha arbeidet med egne erfaringer, klare å ta å ta ulike perspektiv i saker og være aktiv på senteret.
De interesserte blir invitert til en samtale med Marit eller Bente.

Vi håper på stor interesse for vervet!