Resultater fra brukerundersøkelsen 2019
I 2019 ble det gjennomført en brukerundersøkelse på senteret. Temaet for undersøkelsen var hvor fornøyde brukerne av senteret er, og hva som eventuelt skal til for å forbedre tilbudet.
17 stykker besvarte brukerundersøkelsen. Blant dem finner vi brukere som benytter seg av tilbudet om miljø, enesamtaler og telefonsamtaler. Noen benyttet seg av flere tilbud ved senteret, mens andre bare benyttet enesamtaler. Ingen av de om besvarte undersøkelsen benyttet kun tilbudet om telefonsamtaler. Vi takker for gode og konstruktive tilbakemeldinger, det har vært både spennende og nyttig å gjennomgå skjemaene, og det er et viktig redskap i planleggingen videre!

Resultatet viser at stort sett er de fleste fornøyde med tilbudet på senteret, selv om variasjoner i åpningstid trekkes fram som litt utfordrende, spesielt i forhold til planlegging. Det er viktig at vi kommuniserer tydelig åpningstidene våre, og at eventuelle endringer informeres om på flere informasjonsplattformer. Noen gir tilbakemeldinger på at det har vært en lengre periode med mye endringer, og at en opplever at en er mindre fornøyd med tilbudet som gis nå enn tidligere.

Utbyttet av telefonsamtalene kan variere, men når det kommer til enesamtaler og miljøarbeidet i stua, er de fleste fornøyde, dette gjelder også de planlagte samtalene som foregår på telefon. Man opplever seg møtt med respekt, og man blir sett og hørt. Flere peker på at de opplever at de får hjelp til å komme seg videre, og håp om en bedre framtid, og det trekkes fram at en føler seg bedre etter samtalene, og at en får hjelp til å bearbeide skyld og skam. På den måten oppleves kroppen tryggere, og en klarer i større grad å være til stede i seg selv. Med større kunnskap om overgrep og ettervirkninger, kommer også muligheten til å få en bedre hverdag, en bedre nåtid. Når det gjelder miljøarbeidet i stua trekkes det fram at en av og til ønsker at ansatte kan åpne opp for diskusjon og samtale rundt overgrepstema selv om det er flere til stede, og at vi ikke må oppleves som «satte» dersom brukere kommer med tips og råd. Mye av det samme gjelder også temakvelder som vanligvis oppleves som både lærerike og fine, men som en gjerne vil ha oftere.

Interiøret på senteret er det litt delte meninger om, noen mener det kunne være mye mer hjemmekoselig og kommer med konkrete forslag til naturbilder og fargebruk, mens andre er fornøyde og synes senteret er lyst og trivelig slik det er. Innspillene på dette tar vi selvsagt også med oss videre!

Når det gjelder det generelle tilbudet på senteret, er det flere som ønsker at det skal utvides både med måltider, opplegg, temakvelder, grupper og lignende. Noen ønsker at senterets tilbud skal bli likere slik det var før, mens andre ser for seg nye fokusområder. Dette er viktige tanker vi tar med oss inn i senteret sin framtid, og vi drøftet tilbakemeldingene blant annet på personaldagene i desember 2019. For å gjenta oss selv; vi er svært takknemlige for alle innspill!

Brukerundersøkelser speiler selvsagt bare de brukerne som deltar, og vil aldri gi et helt tydelig bilde av situasjonen. Vi er glade over at de fleste er fornøyde, og tar til oss konstruktiv kritikk inn i arbeidet vårt! Minner om at Thea er brukerrepresentant i styret, og at Marit er brukeransvarlig, snakk gjerne med dem!

Marit og Liv