SMISO Rogaland åpnet avdeling i lokaler hos «Havnaberg Seniorsenter og Frisklivssentral fredag 7 oktober, kl 11.00.

Offisiell åpning kl 11.30 av ordfører i Haugesund Arne-Christian Mohn. Innlegg av SMISO- leder Anette Grønning.

SMISO Rogaland (Senter mot incest og seksuelle overgrep) holder til i Sandnes og skal dekke hele Rogaland. SMISO Rogaland er et tilbud for mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep og deres pårørende. SMISO Rogaland er et lavterskel tilbud og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Vi arbeider etter hjelp til selvhjelps- prinsippet. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retningen en ønsker. På senteret kan en få hjelp og støtte til bearbeiding til det de har utsatt for. Brukerne våre er kvinner og menn fra 16 år og oppover. Alle som bruker senteret har taushetsplikt. V fører ingen form for journal.

Da vi geografisk ligger i utkanten av Haugalandet har vi nå startet en avdeling i Haugesund som gjør at det vil bli kortere vei til et tilbud for innbyggere i Haugaland. I starten vil det kun være åpent 1 dag i måneden, dette vil revurderes etter behov, samt hva støtte kommunene kan bistå med. Vi håper at alle kommunene på Haugalandet ser verdien med å støtte vårt arbeid da vi nå skal til å starte et tilbud på Frisklivsentralen i Haugesund.

Ta kontakt på tlf: 51971900 eller 926 67 201 eller mail: post@smiso-rogaland.no

Velkommen!