Støttesenter i Norge

Akershus
Incestsenteret i Follo, Langgaten 9, 1430 ÅS
Tlf: 64 97 23 30
http://www.incestsenteretifollo.no/

Aust-Agder
Støttesenter mot seksuelle overgrep – Agder
Langbryggen 13, 4. etg, 4841 ARENDAL
Tlf: 32 02 02 00 / 917 89 035
http://www.smso-agder.no/

Vest-Agder
Senter mot seksuelle overgrep – Agder
Markensgate 37, 2. etg, postboks 330, 4663 KRISTIANSAND
Tlf: 38 07 11 11
http://www.smso-agder.no/

Buskerud
BRIS Buskerudregionens incestsenter
Haugesgt.1, postboks 237, 3001 DRAMMEN
Tlf. 32 04 58 00
http://www.brisenter.org/

Finnmark
Norasenteret IKS, Krise og incestsenteret i Øst-Finnmark
postboks 347, 9915 KIRKENES
Tlf: 78 99 60 60
http://www.norasenteret.no/

Hedmark
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Elverum
Storgata 16, postboks 242, 2401 ELVERUM
Tlf: 62 41 18 62
http://www.smisoelverum.no/

Hamar
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep,
Lindbergbakken 3 B, 2318 HAMAR
Tlf: 62 53 34 01
http://www.smisohamar.no/

Hordaland
Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
St. Jacobsplass 9, 1. etg, 5006 BERGEN
Tlf: 55 90 49 90
http://www.smih.no/

Møre og Romsdal
Støttesenter mot incest – Møre og Romsdal
Øvrevei 9, 6419 MOLDE
Tlf: 71 11 51 55

Nord Trøndelag
Senter mot incest – Nord Trøndelag
Staupslia 41, postboks 146, 7601 LEVANGER
Tlf: 74 08 65 30
http://www.smi.nt.no/

Oslo
Senter for seksuelt misbrukte menn
Storgata. 3-  postboks 821 Sentrum, 0104 OSLO
Tlf: 22 42 42 02
http://www.ssmm.no/

Stiftelsen støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Oslo
Akersgata1-5, postboks 568 Sentrum, 0105 OSLO
Tlf: 23 31 46 50
http://sentermotincest.no/

Stiftelsen Dixi Ressurssenter Oslo
Bygdøy allé 1, 0257 OSLO
Tlf: 2244 40 50
https://www.dixi.no/ixi

Oppland
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
Glassverksgata 5, 2815 GJØVIK
Tlf: 61 17 14 00

Sør Trøndelag
Senter mot incest og seksuelle overgrep – Sør Trøndelag
Parkveien 17, 7030 TRONDHEIM
Tlf: 73 89 08 80 / 995 71 198
http://www.smiso-st.no/

Telemark
Senter mot seksuelle overgrep Telemark
Langbrygga 6, 3724 SKIEN
Tlf: 35 50 55 60
http://www.smstelemark.no/

Troms
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms
Søndre Tollbodgate 9, 3.etg., postboks 1231, 9262 TROMSØ
Tlf: 77 65 20 44
http://www.smiso.no/

Vestfold
SMISO Vestfold
Glitneveien 22, 3151 TOLVSRØD
Tlf: 33 35 77 77
http://incestsenteretivestfold.no/