Takk til Bufdir, Helse Vest og kommunene i Rogaland som støtter oss i 2018.