På grunn av sykdom i personalgruppen kan det dessverre bli noe vanskeligere å nå oss på telefon denne uka. Du kan sende oss melding på sms på tlf. 92 65 72 03, så tar vi kontakt ved første anledning. Vi beklager eventuelle problemer dette måtte medføre.

Vil ellers minne om at du alltid kan ringe den døgnåpne landsdekkende hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: tlf: 800 57 000.